Hakkımızda

Birlikten kuvvet doğar…

Orta Karadeniz Bölgesinde mesleğine gönül verenlerin yapılanması.

Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum’dan Oto Bakım ve Koruma Yenileme işlemlerini meslek olarak benimseyerek, Otomotiv satış sonrası hizmetler alanında uzun yıllara dayalı tecrübelerini ortaya koyarak yola çıkan bir yönetim kurulunun önderliğinde, mesleki birlik, beraberlik, dayanışma için oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yönetim kurulumuz başta eğitim ve istihdam olmak üzere, meslek mensuplarımızı tek çatı altında toplayarak, rekabet güçlerinin artırılması, pazar paylarının geliştirilmesi, yeni stratejik iş ortaklıkları ve projelerle meslek edindirilmesi, otomotiv satış sonrası hizmetler alanındaki ara eleman açığının kapatılabilmesi için azimle mücadele etmektedir.

Derneğimiz amaç, vizyon, misyon ve temel değerleri doğrultusunda hareketle, meslek bilincinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal birlikteliğin sağlanması, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınarak aktif olarak yönlendirilmesi, kurumlar arası işbirliği, bakanlık projeleri, sosyal sorumluluk projelerinde derneğin önemli rol üstlenmesini sağlamak arzusundadır. Bölgemiz ekonomisine sağladığımız her maddi ve manevi katkı geleceğimizin teminatı olacaktır.